Twoi Trenerzy
Twoi Trenerzy

KAŻDY DZIEŃ JEST
DOBRYM DNIEM NA ZMIANĘ!

KAŻDY DZIEŃ JEST
DOBRYM DNIEM NA ZMIANĘ!

KAŻDY DZIEŃ JEST
DOBRYM DNIEM NA ZMIANĘ!

Slider
KAŻDY DZIEŃ JEST
DOBRYM DNIEM NA ZMIANĘ!
ZACZNIJ ZMIENIAĆ SWOJE ŻYCIE JUŻ DZIŚ!

REGULAMIN

§ 1

Postanowienia wstępne

§ 2

Organizacja i przebieg realizacji wybranego programu

§ 3

Zakres świadczonych usług

§ 4

Zasady wykonywania usług i regulowania płatności

sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez uprzedniej pisemnej zgody zespołu Twoi.Trenerzy.

§ 5

Prawa i obowiązki Uczestnika

Prawa:

Obowiązki:

§ 6

Postanowienia końcowe

Regulamin opracowała adw. Katarzyna Kaczorowska z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu ul. Sądowa 9/1C.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie i wykorzystywanie niniejszego Regulaminu bez zgody zespołu Twoi.Trenerzy  lub          adw. Katarzyny Kaczorowskiej jest zabronione.